Toplotna črpalka zrak-voda: Ogrevanje iz okoliškega zraka

Toplotne črpalke zrak-voda napajajo ogrevalni sistem z energijo iz zraka. Ta je na voljo brezplačno in ga je mogoče koristiti celo pri zelo nizkih zunanjih temperaturah, pod – 15 stopinj Celzija. Toda, kako točno sistem deluje, za katere objekte je toplotna črpalka zrak-voda primerna in kakšne stroške lahko pričakujete pri ogrevanju? Za vas smo zbrali te in druge koristne informacije.

Hitra predstavitev toplotne črpalke zrak-voda

Toplotna črpalka je naprava, ki omogoča ogrevanje z izkoriščanjem toplote iz okoliškega zraka. To doseže s pomočjo posebnega tehničnega postopka, ki odvzema toploto iz zraka, jo segreje in prenese v vodo za centralno ogrevanje. Toplotna črpalka uporablja zrak kot medij za učinkovito segrevanje prostorov, brez uporabe fosilnih goriv, obenem pa po potrebi poskrbi tudi za pripravo tople sanitarne vode.

toplotna črpalka zrak voda

Tri možnosti namestitve na prvi pogled

Toplotne črpalke zrak-voda se lahko namestijo na tri različne načine, kar omogoča prilagodljivost pri izbiri najboljšega sistema za posamezen objekt. Te možnosti vključujejo:

  • Kompaktne monoblock toplotne črpalke: Sestavljene so iz ene same enote, ki vsebuje vse komponente. Lahko se postavijo v notranjih prostorih ali na prostem. Če je naprava nameščena v notranjosti, zunanji zrak črpa skozi kanale, ki potekajo skozi zunanjo steno. Za zunanje postavitve teh kanalov ni potrebno, vendar je zaradi hrupa priporočljivo, da je naprava oddaljena vsaj tri metre od sosednjih nepremičnin.
  • Split naprave: Sestavljene so iz zunanje in notranje enote. Uparjalnik je nameščen v zunanji enoti, medtem ko notranja enota prevzame vse ostale funkcije. Ta konfiguracija prihrani prostor in ne zahteva velikih zidnih prebojev.
  • Kombinacija s prezračevalnim sistemom: Možna je tudi kombinacija toplotne črpalke s prezračevalnim sistemom, kar omogoča dodatne možnosti za učinkovito izrabo energije.

Kakšna je cena toplotne črpalke zrak-voda in kaj pričakovati?

Cena toplotne črpalke zrak-voda se lahko precej razlikuje, odvisno od specifičnih potreb in konfiguracije sistema. Za enodružinske hiše z ogrevalno močjo od osem do dvanajst kilovatov se stroški takšne toplotne črpalke gibljejo okoli 10.000 do 16.000 evrov. Cena vključuje montažo ter vse dodatne dele in dodatke, kot so cevi. Konkretni stroški so odvisni predvsem od vrste toplotne črpalke. Zunanja namestitev je lahko nekoliko dražja v primerjavi z notranjo namestitvijo. Prav tako je potrebno razlikovati med sistemi z invertersko tehnologijo, pretočnimi in modulacijskimi sistemi. Možne so tudi kombinacije z dodatnimi električnimi grelci. Lastniki stanovanj naj poiščejo nasvet strokovnjaka za namestitev, da bi našli sistem, ki je pravi za njihove potrebe.

Obrtniški stroški za postavitev toplotne črpalke zrak-voda lahko znašajo od 1500 do 2500 evrov. Dodatki, kot so cevi za zunanjo montažo, lahko stanejo tudi do 1000 evrov. Na splošno so specifični stroški ogrevanja zunanjega zraka odvisni od različnih dejavnikov, na primer od regije. Stroški vzdrževanja so nizki, saj zračna toplotna črpalka skoraj ne potrebuje vzdrževanja; občasno stane le približno 50 do 100 evrov za tehnični pregled cevi za hladilno sredstvo.

Ali obstajajo subvencije za nakup toplotne črpalke?

Za zmanjšanje stroškov investicije toplotne črpalke zrak-voda lahko uporabite tudi državno financiranje. Ključen pri tem je visok sezonski izkoristek ogrevanja prostorov, pri čemer so mejne vrednosti odvisne od splošnih razmer na mestu uporabe. Če toplotna črpalka izpolnjuje tehnične zahteve, ter imate urejeno gradbeno dovoljenje in lastništvo objekta, kjer bi želeli vgraditi toplotno črpalk, lahko izkoristite subvencije ali davčne olajšave. Kako to poteka in kako pravilno zaprositi za sredstva, je podrobno opisano na strani Eko-sklad. Zanesljivi stiki so tudi monterji v vaši regiji.

Kako deluje toplotna črpalka zrak-voda?

Delovanje toplotne črpalke zrak-voda lahko pojasnimo v štirih korakih:

  • Okoljska energija izhlapi hladilno sredstvo: Grelnik absorbira toplotno energijo iz okolja z ventilatorjem, ki usmerja zrak skozi izmenjevalnik toplote. Hladilno sredstvo, ki teče skozi ta izmenjevalnik, se segreje in izhlapi.
  • Kompresor stisne hlape hladilnega sredstva: Hladilno sredstvo, ki je spremenilo agregatno stanje, se stisne s kompresorjem, kar dvigne temperaturo.
  • Toplotna črpalka ogreva ogrevalno vodo: Hlapi hladilnega sredstva tečejo skozi drugi izmenjevalnik toplote, kjer prenesejo toplotno energijo v ogrevalni sistem. Hladilno sredstvo se ohladi in postane tekoče.
  • Krog delovanja toplotne črpalke: Hladilno sredstvo teče skozi ekspanzijski ventil, kjer se temperatura in tlak znižata na začetno stanje, in postopek se lahko začne znova.
toplotna crpalka za ogrevanje hise

Ali je toplotna črpalka zrak-voda optimalna izbira za energetsko učinkovite stavbe?

Toplotne črpalke zrak-voda so še posebej primerne za nove stavbe in hiše, ki so bile prenovljene z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti. Dobro izolacijski standard in površinsko ogrevanje imata ugoden učinek, saj omogočata nižje temperature dotoka, kar poveča učinkovitost sistema. Pomembne informacije za uporabo v obstoječih objektih so podrobneje predstavljene v članku “Toplotna črpalka v stari hiši“.

Ali je toplotna črpalka zrak-voda smiselna v starogradnji?

Če lastniki stanovanj kombinirajo tehnologijo toplotne črpalke z ogrevanjem na plin ali kurilno olje, to zagotavlja nizke stroške ogrevanja tudi v starih stavbah. V tem primeru tako imenovano hibridno ogrevanje samodejno izbere najcenejši energent. Čeprav je to večji del leta toplotna črpalka, se sistem pri zelo nizkih zunanjih temperaturah lahko preklopi na ogrevanje na plin ali olje. Pri prenovljeni obstoječi stavbi pa kombinacija ni nujno potrebna. Če zmogljivost zračne toplotne črpalke v ekstremno mrzlih dneh ni zadostna, se vklopi električni grelni element.

Toplotna črpalka zrak-voda in sončna elektrarna: Kako delujeta skupaj?

Toplotna črpalka zrak-voda črpa toploto iz zunanjega zraka in jo uporablja za ogrevanje vašega doma. To pomeni, da je za delovanje potreben vir električne energije. Sončna elektrarna pretvarja sončno svetlobo v električno energijo, ki jo lahko uporabite za napajanje vašega doma, vključno s toplotno črpalko.

Kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in sončne elektrarne ponuja številne prednosti:

  • Učinkovitost: Sončna elektrarna lahko zagotovi velik del električne energije, ki jo potrebuje toplotna črpalka, kar zmanjša stroške ogrevanja in emisije CO2.
  • Neodvisnost: Z lastno sončno elektrarno ste manj odvisni od omrežja električne energije, kar pomeni, da ste manj izpostavljeni nihanjem cen električne energije.
  • Trajnostnost: Tako toplotne črpalke kot sončne elektrarne sta okolju prijazni tehnologiji, ki zmanjšujejo vpliv vašega doma na okolje.

Zakaj kombinirati toplotno črpalko zrak-voda s solarnim sistemom?

Hibridni sistemi niso primerni samo za obstoječe stavbe. Tudi pri novogradnjah je smiselno kombinirati toplotno črpalko z drugimi sistemi. Primer je toplotna črpalka s sončno toplotno energijo. Medtem ko ogrevanje poteka preko zunanjega zraka, solarni sistem zagotavlja toplo vodo na okolju prijazen način. Toplotna črpalka lahko večji del leta deluje pri nižjih temperaturah in zato bolj ekonomično.

Primerjava toplotne črpalke zrak-voda s toplotno črpalko zemlja-voda

Začetni stroški nakupa toplotne črpalke zrak-voda so nižji kot pri sistemu toplotne črpalke zemlja-voda, vendar so obratovalni stroški pri slednji nižji.

Učinkovitost geotermalne toplotne črpalke je višja zaradi stabilne temperature zemlje, kar prinaša nižje obratovalne stroške. Sistem toplotne črpalke zemlja-voda zahteva večji prostor zaradi cevi ali vrtine oz. geosonde, kar lahko predstavlja izziv pri namestitvi. Obe sta primerni za starogradnje, vendar je potrebno pri toplotni črpalki zemlja-voda prilagoditi obstoječi ogrevalni sistem.

Prednosti toplotne črpalke zrak-voda so nižji začetni stroški in enostavnejša namestitev, medtem ko zemlja-voda ponuja višjo učinkovitost in stabilnost delovanja. Izbira med njima je odvisna od potreb, finančnih zmožnosti, razpoložljivega prostora in podnebnih razmer.

toplotna crpalka zrak voda in geotermalne toplotne crpalke zemlja voda voda voda

Zakaj bo toplotna črpalka zrak-voda postala standard ogrevanja?

Toplotne črpalke zrak-voda so zelo energetsko učinkovite, saj izkoriščajo obnovljivo energijo iz okoliškega zraka. Pri tem je treba upoštevati, da je učinkovitost sistema odvisna od več dejavnikov, kot so zunanje temperature, kakovost izolacije objekta in temperatura ogrevalne vode. Energetska učinkovitost toplotnih črpalk se meri z grelnim številom (COP – Coefficient of Performance), ki prikazuje razmerje med pridobljeno toploto in porabljeno električno energijo. Višje grelno število pomeni večjo energetsko učinkovitost. Na primer, toplotna črpalka zrak-voda s COP 4 proizvede štirikrat več toplote, kot porabi električne energije.

Poleg energetske učinkovitosti so toplotne črpalke zrak-voda tudi okolju prijazne. Z zmanjšano uporabo fosilnih goriv prispevajo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in zmanjšujejo odvisnost od neobnovljivih virov energije. V primerjavi s tradicionalnimi ogrevalnimi sistemi, ki temeljijo na fosilnih gorivih, lahko toplotne črpalke znatno prispevajo k zmanjšanju emisij CO2 in drugih škodljivih snovi.

Zaradi vedno večje osredotočenosti na trajnostne in obnovljive vire energije, se pričakuje, da bo uporaba toplotnih črpalk zrak-voda v prihodnosti še naprej naraščala. Tehnološki napredek bo verjetno izboljšal učinkovitost in zmogljivost teh sistemov, kar bo omogočilo še širšo uporabo in večjo dostopnost za različne vrste objektov.

Poleg tega bodo verjetno tudi regulativni ukrepi in finančne spodbude v podporo obnovljivim virom energije prispevali k še večji priljubljenosti toplotnih črpalk. Vlaganje v to tehnologijo se bo izplačalo tako z vidika energetske učinkovitosti kot tudi z vidika zmanjšanja okoljskega vpliva.

Toplotne črpalke zrak-voda so učinkovita in okolju prijazna rešitev za ogrevanje in hlajenje prostorov. Z izkoriščanjem obnovljive energije iz okoliškega zraka omogočajo zmanjšanje stroškov ogrevanja in prispevajo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. S svojo prilagodljivostjo in širokim spektrom uporabe so primerne tako za novogradnje kot tudi za starejše objekte. Čeprav imajo nekatere omejitve, predvsem pri zelo nizkih zunanjih temperaturah, je njihov prispevek k trajnostnemu in učinkovitemu ogrevanju neprecenljiv. S pravo izbiro in pravilno namestitvijo lahko toplotne črpalke zrak-voda zagotavljajo udobno in energetsko učinkovito ogrevanje skozi vse leto.