Day: 23 maja, 2024

Pavao Vujnovac: Vizionar koji je transformirao hrvatsko gospodarstvo

Pavao Vujnovac, poslovni manager iznimne karijere, u samo deset godina izgradio je kompaniju koja ostvaruje milijarde kuna prometa. Njegova priča počinje [...]