Kaj so delnice in kaj vpliva na nakup delnic?

kaj so delniceAli veste kaj so delnice? Vsak med nami je že kdaj slišal za delnice in mogoče že posloval z njimi. Delnice so vrednosti papirji, ki jih izdajajo delniške družbe. Iz tega izhajajo določene premoženjske in članske pravice.

 

Najpomembnejša premoženjska pravica, je pravica do devidende, se pravi deleža pri dobičku. Med članske pravice, pa pri navadnih delnicah prištevamo pravico upravljanja. Obe pravici sta v sorazmerju s številom delnic, ki jih ima v lasti delničar. 

Kaj so delnice in kakšne vrednosti delnic poznamo?

Pri delnicah poznamo več vrednosti delnic, to so nominalna vrednost , knjigovodska vrednost , likvidacijska in tečajna ali tržna vrednost delnic.prodaja delnic

Pri nominalni vrednosti delnic, se osnovni delniški kapital, ob ustanovitvi razdeli na določeno število delnic. Vsaka od njih ima svojo vrednost, ki je zapisana na njej, kadar je fizično izdana.

 

Knjigovodska vrednost delnic, je ocena delnice, ki jo izračunajo na podlagi podatkov, ki jih pridobijo iz bilance stanja podjetja ali delniške družbe. To je razmerje med velikostjo kapitala družbe in številom izdanih delnic. Knjigovodska vrednost delnic, je običajno večja od nominalne vrednosti.

 

Poznamo tudi likvidacijsko vrednost delnic, ki se postavi v primeru, če je podjetje v likvidaciji. Oceni se vrednost podjetja in temu primerna je tudi likvidacijska cena delnic.

 

vrednost delnic

Naslednja vrednost delnic, je tržna ali tečajna vrednost. Ta vrednost se določi na trgu vrednostnih papirjev, na osnovi ponudbe in povpraševanja. Tržna vrednost delnic se dnevno spreminja in je odvisna od mnogih dejavnikov.

 

 

 

Najbolj pomembno za tržno vrednost delnice je pričakovani dobiček določenega podjetja, ki je izdalo delnice. Upošteva se tudi uspešnost preteklega in sedanjega poslovanja, raznih tržnih faktorjev in morebitnih državnih ukrepov.

 

Kaj vpliva na nakup delnic?

 

Na nakup delnic, najbolj vpliva njihov donos. Donos sestavljajo devidende in kapitalski dobiček. Devidenda je del dobička, ki pripada vsaki delnici. Delniška družba se lahko odloči, da bo del letnega dobička, ki ga je ustvarila, namenila delničarjem. Devidenda je odvisna od izplačanega dobička, tem višji je ta, toliko višje so devidende. (1)

nakup delnic

 

Kapitalski dobiček se izraža v razliki med nakupno in prodajno ceno delnice in je običajno precej visok, če tržne cene delnic rastejo.

 

Podjetja lahko ustvarijo tudi kapitalsko  izgubo, če je razlika med nakupno in prodajno ceno delnic negativna, kar se dogaja pri podjetjih, ki slabo poslujejo. (2)