Motorna olja: Izredno zanimiva zgodovina o motornih oljih

Motorna olja: Izredno zanimiva zgodovina o motornih oljih

Prva motorna olja so bilo izdelana leta 1899. Preizkušalo se je na avtomobilskih dirkah, kar je še vedno praksa vseh večjih izdelovalcev maziv. Leta 1910 se je proizvodna motornih olj začela intenzivno razvijati zaradi začetka letalske industrije. Prva blagovna znamka je Castrol  leta 1929.

Med leti 1930 in 1939 so se začeli dodajati aditivi za izboljšanje. 

Med leti 1950 in 1959 se je razvilo prvo multigradno – večnamensko olje.

V tem času so potekali tudi poskusi s sintetiko.

V letih 1960 do 1969  se pojavijo na trgu prva celoletna olja.

Od leta 1980 se motorna olja razvijajo v široko paleto različnih proizvodov  prilagojeno posameznim  zahtevam ozko specializiranim.

Letna poraba maziv je 36 milijonov ton (36 miliard litrov). 

  • Motorna olja so 1% proizvodnje nafte.
  • Motorna vozila porabijo cca 61%, industrija cca 39%.
  • Motorna olja 85% , menjalniška, masti in ostalo 15%.

 

Delež prodaje

V Sloveniji ni točnega podatka o prodaji maziv (motorna olja). Najbolj smiseln podatek, ki obstaja je  10 milijonov litrov:

  • 4,5 milijonov osebni program
  • 4 milijonov litrov tovorni program
  • 1,5 milijona litrov menjalniški program in tekočine

Castrol zaseda prvo mesto s 25% tržnega deleža na osebnih vozilih in 4% na tovornih vozilih. Castrol prodaja cca 70% vseh pooblaščenih servisnih delavnic v Sloveniji. Servisne delavnice prodajo  in vgradijo 80% olj 20% trgovine in črpalke. V Nemčiji je na prvem mestu Aral ( ima 2700 črpalk)  in tretji na svetu ( lastnik obeh znamk je BP).

Total je četrti na svetu (združeni Total, Elf in Petrofina).

Največja (različni podatki) v ZDA je skupina Valvoline (lastniki ASHLLASND INC).

Preizkušanje motornih olj

Anketa, ki so jo delali študentje za magistrsko nalogo je pokazala, da je v Sloveniji med porabniki (kupci) najbolj znano ime Castrol, drugo Aral.

(posledično zaradi 80% prodaje preko pooblaščenih servisov)

Osnova za izbiro motornih olj

Kupci se odločajo pri nakupu oziroma uporabi na osnovi :

  • Kakovosti 44%
  • Imidž 21,3%
  • Cena  19%
  • Priporočila proizvajalcev 15,7%

Potrošnik, uporabnik, kupec  je v preteklosti prepustil odločanje o blagovni znamki in kvaliteti motornega olja. Danes se trend  zaradi velikih sprememb in razlik v cenah spreminja in se vsak dan več kupcev, ki sami odločajo o izbiri. Evropa porabi 5 milijonov ton (5 milijard litrov) maziv letno. 40% se nenadzorovano uniči, izgubi in povzroča škodo okolju in zdravju. Večina maziv je mineralnega izvora – sintetično biološki izvor samo cca 1% ( bio razgradnih olj), ki so zelo težko razgradljiva v naravnem okolju. V EU se samo 600 milijonov litrov predela – reciklira. EU je najbolj urejen in organiziran trg za gospodarjenje in ekološko uničevanje olj in maziv.

1,7 milijarde litrov sploh ni mogoče zbrati.

Letna količina plastenk in sodov je po nekaterih ocenah  90 milijonov posod in cca 20 milijonov filtrov (točnih podatkov ni).

Vsi  tukaj uporabljeni podatki so pridobljeni iz magistrskih nalog študentov.