Značilnosti team building dogodkov v slovenskih podjetjih

Značilnosti team building dogodkov v slovenskih podjetjih

Team building za podjetja se izvaja predvsem za gradnjo boljših timov in za njihovo boljše komuniciranje. Teambuilding lahko zaposlenim, ki delujejo v neki skupini, pomaga pri doseganju rezultatov in izpolnjevanje nalog, ki so jim bile zaupane. V Sloveniji se podjetja in organizacije zelo različno poslužujejo izvajanja teambuilding dogodkov, še vedno je v večini zabavni team building, v obliki piknika ali enodnevnega izleta. Glavni namen team building dogodka je tudi v Sloveniji to, da vodilni spoznajo, kako njihovi zaposleni reagirajo v nenavadnih situacijah in kako sodelujejo z ostalimi člani tima. Pomembno je, da zaposleni sami ugotovijo, kaj so narobe počeli pri komunikaciji s sodelavci, kaj lahko izboljšajo in kako lahko lažje pridejo do postavljenih ciljev.

Ali je team building dogodek lahko tudi nagrada za zaposlene?

Pogosto se vodilni za izvedbo teambuilding dogodka odločijo tudi zato, da svoje zaposlene nagradijo za dosežene uspehe. Organizirajo team building igre, kjer se zaposleni lahko družijo tudi izven delovnega okolja, na zabaven a še vedno poučen način. V Sloveniji se teambuilding programi za zaposlene izvajajo predvsem v neformalnem in sproščenem okolju, pogosto najamejo piknik prostor in organizirajo izvedbo teambuilding iger ali razne delavnice, kot so delavnice govorica telesa, delavnice javnega nastopanja, jezikovne delavnice, delavnice hitrega branja, najpogostejše pa so delavnice komunikacije.

team building

Kako dolgo naj traja team building dogodek?

Pogosto pa vodilni ne upoštevajo dejstva, da je team building dolgotrajen proces, ki se mora ves čas dogajati. Z enim samim dogodkom letno, prav gotovo ne dosežejo uspehov pri zaposlenih, saj se gradnja dobrega tima dogaja skozi vrsto procesov. Poleg enkratnih teambuilding dogodkov, se mora tim sestajati tudi na rednih mesečnih sestankih, kjer pregledajo kaj so dosegli v prejšnjem mesecu in narediti načrt za nov mesec. Ta proces se mora nadaljevati iz meseca v mesec in po pol leta takšnega sodelovanja se pokažejo rezultati, kako se tim razvija in kakšne rezultate dosega. Podjetja, ki se izvajajo organiziranje dogodkov, kot so zabavni  teambuilding, strokovni teambuilding ali teambuilding igre, svetujejo, naj dogodek poteka vsaj en dan, največji učinke pa imajo teambuilding dogodki, ki potekajo dva dni.