Kaj je substrat za sajenje in vzgojo sadik

V današnjem članku, opisujemo substrat za sajenje in vzgojo sadik in njegove lastnosti. Beseda substrat pomeni med drugim tudi gojišče, kjer bo vzgoja sadik potekala nemoteno. Samo ime se nanaša na gojišče mikroorganizmov, kateri morajo v substratu za sajenje biti zelo aktivni. Prav to je glavna lastnost substrata za gojenje in vzgojo sadik. Imamo tudi poseben substrat za podtaknjence, kateri mora biti precej bolj aktiven iz vidika mikroorganizmov, hkrati pa mora biti zelo prepusten za vodo in zrak.

Kaj je substrat za sajenje in kaj substrat za ukoreninjenje

Substrat za sajenje je običajno mešanica šote, humusa, zemlje in prelita. Perlit je pomemben za zadrževanje vode in deluje podobno kot šota, le da ni kisel. Substrat ima v osnovi 5 značilnih lastnosti, katere mora izpolnjevati, da ga sploh lahko klasificiramo za substrat. Te lastnosti so naslednje:substrat za sajenje

 • skupni prostor por – velikost majhnih luknjic, kamor med zalivanjem pride voda
 • zmogljivost zadrževanja vode
 • zračni prostor v substratu
 • gostota naselitve mikroorganizmov
 • porazdelitev velikosti delcev hranil

Brez teh lastnosti, hranila v substratu ne bodo učinkovita.

Substrat za ukoreninjenje pa mora imeti vse zgoraj navedene lastnosti, hkrati pa mora dobro zadrževati vodo a spet ne preveč. Pri ukoreninjenju je pomembno da se substrat za ukoreninjenje lahko posuši. Ne sme pa postati presuh, saj bi to poškodovalo nastajajoče korenine. (1)

V te namene je zelo dober kokosov substratSubstrat iz kokosovih vlaken je narejen iz plodov kokosa iz katerih izdelujejo tudi kokosovo olje. Kokos je nasploh dobra rastlina, saj nam daje kokosovo vodo, kokosovo olje in kokosov sladkor. Kokosovo olje lahko uporabite tudi za nego listov rastlin, lahko pa za nego kože, ust ali zob.

Kaj so profesionalni substrati in zakaj jih uporabljamo

Profesionalni substrati, se običajno uporabljajo za gojenje rastlin na velikih površinah. Nekateri jih imenujejo tudi vrtna zemlja v vrečah, kar pa ni popolnoma točno. Profesionalni substrat za sajenje so navadno mešanica:

 • različne šote
 • humus
 • zemlja
 • prelit
 • vermikulit
 • mikroorganizmi
 • netopirjevi iztrebki
 • vulkanski prah
 • mineralna gnojila (2)

Če gre za ekološki substrat, je pa zgodba malo drugačna. Ekološki substrat, po EU zakonodaji ne sme vsebovati šote in mineralnih gnojil.

Zanimalo vas bot tudi: Priprava zemlje za sajenje chia semen