Kako je izgledala predstavitev slovenskega traktorja?

Tako kot vsak nov produkt, ki pride prvič na nek trg, potrebuje ogromno promocije in dejavnosti, da ga prepozna širša množica, tako je tudi pri slovenskem traktorju, v prvih letih veljalo, da bo potrebno za njegovo promocijo narediti mnogo več, kot pa samo sedeti v pisarniških prostorih in čakati, da pridejo prve stranke.

Promocija slovenskega traktorja se je zato dogajala vsaj v prvih letih na zelo različne načine.

Ena izmed poti je bilo redno predstavljanje novega traktorja na dveh najpomembnejših slovenskih kmetijskih sejmih. Prvi je gornjeradgonski sejem agra, drugi pa sejem kmetijske mehanizacije v Komendi.

V prvih letih slovenskega traktorja se je traktor Limb (in kasneje tudi traktor LUXS) redno pojavljal na obeh sejmih:

Kako je izgledala predstavitev slovenskega traktorja

Gozdarska različica traktorja LImb na sejmu v Radgoni.

Traktor je še samo zaradi tega, ker je bil slovenski, požel veliko zanimanja. Obiskovalce sejma pa je v prvi vrsti najbolj seveda zanimala cena in pa tudi iz katerih sestavnih komponent je traktor tudi sestavljen.

Vsi modeli traktorja LImb so imeli Carraro transmisijo in Perkinsove motorje, kabina je bila proizvod podjetja karoserije iz Maribora.

Med ostale promocijske in predstavitvene aktivnosti slovenskega traktorja so štele tudi različne predstavitve na kmečkih turizmih in različnih podeželskih tekmovanjih, proti koncu same proizvodnje traktorja pa se je traktor pojavljal tudi na predavanjih, ki jih je družba organizirala (takrat že pod novim vodstvom) z namenom,da slovenske kmete ozavešča o možnostih pridobivanja subvencij in evropskih sredstev iz sklada za razvoj podeželja in kmetijstva.

Takšne prireditve so bile zelo obiskane in zato je tudi prepoznavnost traktorja v tistem času , dokaj narasla.

Kot smo napisali že v enem izmed prejšnjih prispevkov, je slovenski traktor svojo promocijo doživel tudi na svetovnem največjem kmetijskem sejmu, to je na nemški AGritechnici, kjer se je predstavljal v isti hali kot sloviti nemški traktor Deutz.

Tretja izmed promocijskih in predstavitvenih poti slovenskega traktorja je bila promocija traktorja pri raznih kmetijskih opravilih, demonstracijah oranja, košnje in podobno.

Tako je slovenski traktor takrat sodeloval na znamenitem tekmovanju v košnji trave v kraju Turnišče blizu Ptuja, pa na kmečkem prazniku v okviru občinskega praznika občine Majšperk v Stopercah, pa na Polenšaku v okviru njihovega praznika in ob povorki traktorjev odltimerjev, pa še na številnih drugih demonstracijah in predstavitvah kmečkih opravil po Prekmurju in drugod.

Povprečna obiskanost takšnih prireditev je bila solidna. V kolikor je šlo samo za predstavitev slovenskega traktorja, je bilo obsikovalcev čez dan kakšnih 100, če pa se je traktor pojavljal v okviru katere druge promocijske aktivnosti, pa je bilo gledalcev včasih tudi krepko čez 1000.

Eno izmed zanimiv prireditev je uprava slovenskega traktorja organizirala tudi na lastnem dvorišču pred samimi proizvodnimi halami traktorja. To je bilo tekmovanje v traktorski vožnji, ki je bila prav tako odmevna za tiste čase, prišli pa so tudi novinarji iz radia ptuj, ki so o tem celo posneli reportažo.

Dogodkov za promocijo traktorja je bilo kar precej. Seveda pa so vsi bili povezani tudi s stroški.