Kmetijstvo, narava, les in estetika

Na prvi pogled se sicer v traktorski dejavnosti zelo težko združuje kmetijska mehanizacija skupaj z estetiko v notranjih prostorih, a, če pogledamo nekoliko bolj podrobno ugotovimo, da sta tako kmetijska mehanizacija in traktorji, kot tudi estetika bivalnega in poslovnega prostora, dejansko med seboj, povezani.

Njuna povezava, ki izhaja iz narave, je dejansko surovina, ta pa je les.

primer gozdarskega traktorja

Primer gozdarskega traktorja za spravilo lesa

Les je na kmetijskem in tudi gozdarskem področju prisoten prav na začetku proizvodne verige, saj je les potrebno spraviti iz gozda, za slednje pa ne zadošča, navaden kmetijski in poljedelski traktor, temveč traktor v gozdarski izvedbi.

Prav tako traktor oz, njegovi pripomočki močno pripomorejo pri prvi obdelavi in spravilu lesa (izvlek lesa iz gozda, transport lesa v proizvodnje hale mizarjev in pohištvenih tovarn), cepljenje lesa, rezanje, hoblanje, ipd…

Razred hlodovine ter ostali stroji za obdelavo lesa, so skupaj s traktorjem tako osnovni delovni pripomočki pri vsakem lesnem opravilu.

Ostala orodja, ki sodijo k temu so debelinka poravnalka, rezkarji za obdelavo lesa, orodja za površinsko obdelavo lesa ter orodja za ročno obdelavo lesa.

Nato sledi bolj fini del.

Pri notranjem opremljanju in izdelavi pohištva, arhitekti seveda upoštevajo želje naročnikov, ki pa so zelo pogosto izjemno individualne in unikatne.

Unikatne v pohištveni branži so praktično vse pohištvene rešitve npr. za poslovne namene (razen, kadar gre za opremljanje več enakih poslovnih prostorov istega poslovnega subjekta).

Sicer pa so unikatne in po meri (ter s tem po naročilu) izdelane npr. vgradne omare (o katerih smo pisali na povezavi), vse pisalne mize iz lesa, pisarniške omare, pa tudi celotna oprema konferenčnih sob ipd…

Če tako pogledamo naprej, ugotovimo, da sta kmetijstvo, narava in notranje opremljanje logična celota, ki pa jo je zaradi specifike del, razmeroma težko povezati v eno skupno in celovito dejavnost.

Namreč… ob takšni želji, je potrebno pri poslovnem subjektu obvladovati znanja kmetijske mehanizacije in tehnike, znanja upravljanja s kmetijskimi stroji, znanja o lesu ter o spravilu lesa, na koncu koncev pa tudi znanja o pohištveni industriji, ki nastopa pred končnim kupcem oz. stranko.

Če nam slednje uspe povezati, dobimo sinergijske učinke tako iz branže kmetijstva in traktorsko kmetijske mehanizacije, kot sinergijske učinke nastopanja na pohištvenem trgu skozi po meri izdelano pohištvo, specializirano npr. za vgradne omare ali katerikoli drugi kos pohištva.