Zakaj izvajati redni letni razgovor z zaposlenimi?

Zakaj izvajati letni razgovor z zaposlenimi? Na to vprašanje bi moral znati odgovoriti vsak odgovoren vodja. V mnogih podjetjih zaposleni zapuščajo svoja delovna mesta. Razlogi so različni, najpogosteje zaposleni niso zadovoljni s cilji podjetja, s cilji na delovnem mestu, moti jih ves čas prisoten stres na delovnem mestu in medsebojni odnosi. Pogosto se nadrejeni šele po odhodu delavca začnejo spraševati kakšni so razlogi za odhod. Znajdejo pa se lahko tudi v neprijetni situaciji, ker je za delovna mesta, ki so se izpraznila, potrebno iskati druge primerno usposobljene ljudi. Tem težavam v podjetju se vodilni lahko izognejo s tem, da je vedno prisotna komunikacija v podjetju, vodilni morajo vedeti kako motivirati zaposlene, poznati pa morajo tudi kakšni so medsebojni odnosi med zaposlenimi in kakšni so osebi cilji zaposlenih. Z vsakim zaposlenim pa morajo izvesti tudi redni letni razgovor, kjer dobijo vodje informacije o vsakem posamezniku, ki je zaposlen pri njih.

letni razgovor

Zakaj izvajati redni letni razgovor z zaposlenimi – cilji letnega razgovora

Redni letni razgovor z zaposlenimi je eden od načinov, da imajo vodilni pregled nad dogajanjem v podjetju. Letni razgovor lahko vodilnim pokaže, kako se izvajajo cilji in strategije podjetja, kakšni so cilji zaposlenega v podjetju, lahko pa je tudi oblika vodenja z določenimi cilji. Vsekakor pa je to odlična motivacija zaposlenih, saj se motivacija in vodenje močno prepletata. Na razgovoru vodilni bolje spoznajo svoje zaposlene, ugotovijo kaj si ti želijo in kakšni so njihovi karierni cilji.

Letni razgovor lahko močni poveča motivacijo za delo

Zaposleni imajo možnost povedati, v kakšni vlogi se vidijo v podjetju, kako gledajo na svoje preteklo delo in kakšni so njihovi osebni cilji v podjetju. Prav tako je letni razgovor namenjen temu, da zaposleni dobijo povratne informacije o načrtih vodilnih, pogosto pa delavce na razgovorih tudi seznanijo kakšni so kratkoročni in dolgoročni cilji podjetja. S tem, da so delavci seznanjeni z načrti podjetja, jim nudi določeno varnost, obenem pa dobijo dober občutek, da so v podjetju zaželjeni in potrebni. Letni razgovor je tako koristen tako za zaposlenega, kot za vodilne, saj se močno izboljša komunikacija v podjetju in poveča razvoj zaposlenih. Pri vseh zaposlenih pa se dvigne samozavest in motivacija za delo.

Viri:

Julie Bick, Vse kar ste želeli vedeti o poslih