Kako poteka preverjanje bonitete poslovnega partnerja in kako s preverbo bonitete zmanjšati poslovna tveganja?

Vas zanima, zakaj je preverjanje bonitete tako pomembno za zmanjšanje tveganja poslovanja in ohranjanje likvidnosti? Več o tem si lahko preberete v spodnjem zapisu.

Kako poteka preverjanje bonitete?

preverjanje-bonitete

Da bi lažje razložili, kako poteka preverjanje bonitete, je potrebno najprej razložiti, kaj pomeni boniteta podjetij. 

Boniteto podjetij povezujemo z vidiki ocenjevanja poslovanja nekega poslovnega subjekta. Kadar podjetje namerava vstopiti v nov posel z obstoječim ali potencialnim poslovnim partnerjem, slednjega preveri s pomočjo enega izmed bonitetnih orodjih.

Eno izmed teh je tudi bonitetno orodje  E BONITETE.SI. Če smo bolj natančni, gre za bonitetno aplikacijo, ki omogoča, preverbo vseh poslovnih informacij na enem mestu. Aplikacija nudi dostop do vseh informacij, ki nudi boniteto podjetja, ki navzven jasno izraža svojevrstno potrdilo, da gre za finančno zanesljiv subjekt.

Preverjanje bonitete poteka tako, da se uporabnik aplikacije prijavi v sistem z uporabniškim imenom in geslom. S pomočjo naprednega iskalnika poišče želeno podjetje (svojega poslovnega partnerja). Zatem se mu prikaže profil izbranega podjetja, kjer lahko desno zgoraj pridobi informacijo o tem, kakšna je njegova bonitetna ocena.

Bonitetne ocene so predstavljene enoznačno, v obliki številk od 1 do 10. Pri tem bonitetna ocena 1 pomeni, da je tveganje poslovanja s takšnim podjetjem zelo visoko. Medtem pa bonitetna ocena 10 priča o odličnem subjektu in je tveganje poslovanja s takšnim podjetjem minimalno.

Kako s preverbo bonitete poslovnega partnerja zmanjšati tveganje poslovanja?

Potrebno se je zavedati, da tako kot posamezno podjetje (dobavitelj) preverja boniteto svojega obstoječega ali potencialnega poslovnega partnerja (kupca), tako tudi poslovni partner tj. kupec preverja boniteto svojega poslovnega partnerja (dobavitelja).

Iz tega lahko sklepamo, da s tem, ko podjetje preverja poslovne partnerje, v resnici skrbi za lastno dobro boniteto. 

tveganje-poslovanja

[Zanimivost]: Dobra bonitetna ocena je pomembna tudi takrat, ko se želi subjekt prijaviti na razpis sklada. Praksa večih slovenskih “razpisnikov” za sofinanciranje projektov namreč kaže, da se kot pogoj za prijavo na izbran razpis, od kandidata zahteva predložitev bonitetne ocene, ki jo subjekt pridobi pri neodvisni bonitetni hiši kot je npr. Prva bonitetna agencija. Ob tem je potrebno poudariti, da skladi določijo tudi višino ocene, ki je potrebna za izpolnitev pogoja za prijavo.

Ne samo teorija, tudi praksa kaže, da je likvidnost podjetja odvisna od plačilnih sposobnosti poslovnih partnerjev, zato bi preverjanje bonitete moralo postati prvo opravilo, ki bi ga podjetje moralo izvesti še preden vstopi v nov posel.

Poleg plačilnih sposobnosti poslovnih partnerjev, je mogoče v aplikaciji EBONITETE.SI, ki smo jo omenili v prejšnjem poglavju, preveriti tudi blokade TRR, domeneve insolventnosti, spremembe zastopnikov, lastniško strukturo, uvrstitve na črni seznam, nakazila v tvegane države ter mnoge druge dogodke, ki vam bodo omogočile, da boste lahko izbirali “dobre” in finančno zanesljive poslovne partnerje.

Priporočljivo branje:

Monitoring podjetij kot ključna prednost bonitetnega orodja?

Ena izmed ključnih prednosti aplikacije EBONITETE.SI je ta, da nudi monitoring podjetij v sklopu funkcionalnosti “dnevni informator”, zaradi česar podjetja obvešča o vseh spremembah na ravni poslovanja njihovih poslovnih partnerjev, ki so jih predhodno uvozili v svoj portfelj.

monitoring-podjetij-dnevni-informator-spremljanje-bonitete

Monitoring podjetij v sklopu funkcionalnosti dnevnega informatorja predstavlja celovito rešitev za spremljavo poslovnih partnerjev. Dnevni informator namreč avtomatsko obvešča o vseh dogodkih na ravni poslovanja partnerja in to direktno na e-naslov uporabnika aplikacije.

Priporočljivo branje:

Zakaj je financiranje strank oziroma poslovnih partnerjev tako pomembno?

Sklepna misel

Zaključimo lahko z mislijo, da je preverjanje bonitete poslovnih partnerjev ključnega pomena pri ohranitvi lastne likvidnosti in dobre bonitetne ocene.  

Preverjanje bonitete poslovnih partnerjev bi zatorej moralo postati prvo opravilo pred vsakim vstopom v nov posel.

Viri: 

1 – Bonitete na Prvi finančni agenciji

2- Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

3 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com

4 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro