Kakšen je pomen bonitete podjetja za poslovanje in kako izboljšati boniteto podjetja

Kakšen je pomen bonitete podjetja za poslovanje

Pomen bonitete podjetja za poslovanje odraža celovito sliko o poslovanju določenega poslovnega subjekta. Bonitete podjetij predstavljajo tisto merilo, zaradi katerega se določeno podjetje odloča o tem, ali vstopiti v nov posel z drugimi podjetji.

pomen-bonitete-podjetja-za-poslovanje

Boniteta podjetja pomeni merilo finančne stabilnosti podjetja, kot tudi njegove zmožnosti plačevanja vseh tekočih obveznosti v okviru specifičnega časovnega obdobja.

Vsled tega lahko trdimo, da je boniteta podjetja odločilnega pomena za potencialne stranke, investitorje pa tudi finančne institucije, saj je slednja pokazatelj finančne zanesljivosti in verodostojnosti podjetja.

Boniteta podjetja razkriva vse pomembne bonitetne informacije, s pomočjo katerih je mogoče pridobiti odgovore na vprašanja kot so:

  • Ali obstoječi oziroma potencialni poslovni partner uspešno posluje?
  • Ali je obstoječi oziroma potencialni poslovni partner finančno zanesljiv, torej finančno stabilen subjekt?
  • Kakšna je njegova bonitetna ocena?
  • Ali je v povezavi z obstoječim oziroma potencialnim poslovnim partnerjem obstaja informacija o nastopu domneve insolventnost (plačilna nesposobnost)?
  • Ter druga.

Bonitete podjetij pa tudi posamezne bonitetne ocene poslovnih partnerjev je mogoče preveriti v namenskih bonitetnih orodjih, ki so jih razvile posamezne bonitetne hiše. Ena izmed takšnih je tudi Prva bonitetna agencija, d.o.o., ki je razvilo orodje EBONITETE.SI (bonitete prijava v sistem). Omenjeno orodje omogoča redno preverbo bonitete podjetij, s čimer podjetje skrbi za lastno likvidnost. Redna preverba bonitete podjetij namreč zmanjša tveganje poslovanja na minimum. 

To pomeni, da lahko podjetje zmanjša pojav plačilne nediscipline, saj s preverbo bonitete poslovnega partnerja prejme informacije o tem, ali je slednji ocenjen kot finančno zanesljiv gospodarski subjekt pa tudi druge zelo pomembne poslovne informacije.

Več o plačilni nedisciplini si preberite v prispevkih, ki naslavljata tematiko z naslovom “Kaj ureja zakon o preprečevanju zamud pri plačilih” in “Kdo so neplačniki in kako jih je potrebno obravnavati”. ..

Medtem, ko si o preverjanju bonitet lahko več preberete v članku “Kako poteka preverjanje bonitete

Kako izboljšati boniteto podjetja

S tem, ko podjetje redno preverja poslovanje obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev v resnici skrbi za lastno (dobro) boniteto. Podjetja, ki imajo slabo bonitetno oceno in preverba slednje jasno razkriva, da podjetje ni zmožno plačevati rednih obveznosti (plače zaposlenih, davek, dobavitelji), lahko svojemu dobavitelju povzroči neznatne finančne težave.

preverba-bonitete-bonitetne-ocene

Iz zapisanega je mogoče razbrati, da je lastna likvidnost podjetja (sicer posredno) odvisna od plačilnih sposobnosti njegovih obstoječih in potencialnih poslovnih partnerjev.

Preverba bonitete je zaradi tega eden izmed najpomembnejših ukrepov, ki bi morajo sprejeti prav vsako podjetje, ki želi ohraniti in izboljšati likvidnost ter skrbeti za stabilen denarni tok.

Več o likvidnosti si preberite v zapisih “Zakaj je kvaliteten likvidnosti načrt ključnega pomena” in “Likvidnostna sredstva: Kako zagotoviti likvidnost podjetja”.

Potrebno se je zavedati, da bodo tveganja v poslovnem okolju vedno prisotna, a jih je mogoče dodobra omejiti in zmanjšati.

Eno izmed bolj opaznih je zagotovo kreditno tveganje, ki predstavlja možnost, da opravljena storitev in/ali dobavljeni produkti ne bodo nikoli plačani. 

Kot že omenjeno je mogoče tveganja, predvsem pa kreditno tveganje zmanjšati in omejiti. Čeprav je vsak primer edinstven, v nadaljevanju izpostavljamo le 3 izmed večih rešitev, ki omogočajo obvladovanje tveganja neplačila

  • preverba bonitetne ocene,
  • zavarovanje terjatev,
  • faktoring.

Tematiko preverbe bonitetne ocene in s tem pomen bonitete podjetja za poslovanje smo v tem in prejšnjem poglavju že razložili. V naslednjem poglavju več pozornosti namenjamo storitvama “zavarovanje terjatev” in “faktoring”.

Zavarovanje terjatev in faktoring kot rešitvi za obvladovanje tveganja neplačila

Tveganje neplačila predstavlja zgolj tveganje, dokler ne pride do neplačila. Pa vendar previdnost ni odveč. Priporočljiva je uvedba preventivnih ukrepov, in sicer v obliki zavarovanja terjatev.

Zavarovanje terjatev velja za eno izmed najbolj zanesljivih oblik zavarovanja premoženja zoper morebitno neplačilo kupca. 

Več o zavarovanju terjatev, si preberite v prispevku “Kaj pomeni zavarovanje terjatev v podjetju”.  ..

Izjemno priljubljena je tudi finančna storitev, imenovana faktoring. Slednja omogoča financiranje vseh terjatev do 1 ali več kupcev in se izvaja na daljše časovno obdobje.

Uporablja se takrat, kadar podjetje posluje s kupcem na način, da mu nudi odložen rok plačila. Odloženi roki v Sloveniji so že na splošno nesorazmerno dolgi (od 30, 60, 90 ali celo več dni). To pomeni, da mora podjetje čakati na plačilo dalj časa, kar zagotovo vpliva na njegovo likvidnost.

Pri tem faktoring predstavlja odlično rešitev za zgoraj opisan primer. Omogoča namreč, da podjetje proda vse svoje nezapadle terjatve specializirani finančni hiši in v najkrajšem možnem času prejme plačilo za opravljeno storitev in/ali prodane produkte. To pomeni, da na plačilo ne čaka več 30, 60, 90 ali več dni, saj lahko slednje pridobi (predvidoma) že v roku 48 ur.

Faktoring podjetju omogoča hiter dostop do svežih denarnih sredstev, zaradi katerih lahko izboljša likvidnost (poplača tekoče obveznosti), skrbi za denarni tok, uporabi sredstva za nadaljnjo rast in investicije. Pridobi lahko tudi dodaten popust pri dobavitelju, v kolikor predčasno poravna račun, zaradi česar lahko celo prihrani na stroških poslovanja.

Če vas zanima finančna oblika, ki je sorodna faktoringu, vas vabimo k branju zapisa “Kaj pomeni odkup terjatev z regresom oziroma odkup terjatev z regresno pravico”. ..

Sklepna misel

Pomen bonitete podjetja za poslovanje v sebi skriva bistveno sporočilo o tem, kako si zagotoviti bolj varen vstop v nov posel. V svojem bistvu razkriva pomembnost preverbe bonitete obstoječih in/ali potencialnih poslovnih partnerjev. S to potezo je mogoče zmanjšati tveganje poslovanja na minimum, posledično ohraniti likvidnost ter stabilno denarnega toka.

Viri

1 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com 

3 – Bonitete na SRRS

4 – Likvidnost podjetja na Seo-praktik.si

5 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com

6 – Bonitete podjetij na ŠGZ