Preverite ali poslujete z neplačniki?

Vas zanima ali so vaši obstoječi oziroma potencialni poslovni partner neplačniki? Njihovo finančno zanesljivost je mogoče hitro preveriti s sodobno bonitetno aplikacijo, ki nudi vse poslovne informacije na enem mestu.

Kdo so neplačniki in kako jih je potrebno obravnavati?

neplacniki-placilna-nedisciplina

Neplačniki so ljudje ali podjetja, ki niso zmožni ali pa namerno ne želijo poravnati svojih finančnih obveznosti. V slovenskem poslovnem okolju to predstavlja resen problem za vse poslovne subjekte, saj lahko vodi do likvidnostnih težav, splošnih težav pri poslovanju, nezmožnosti izvajanja poslovnih načrtov ter celo do propada podjetja (insolventnosti).

Pomembno je, da se poslovni subjekti zavedajo nevarnosti, ki jih predstavljajo neplačniki, ter da pravočasno prepoznajo neplačnike in jih temu primerno preverijo še preden z njimi vstopijo v nov posel.

V nadaljevanju bomo prestavili par ključnih vidikov obravnave neplačnikov. Največ pozornosti bomo namenili identifikaciji neplačnikov ter temu, kakšen je vpliv neplačnikov na poslovanje podjetij.

V zadnjem delu bomo predstavili še ukrepe, ki jih podjetja lahko sprejmejo v boju s plačilno nedisciplino in s tem tudi zmanjšajo tveganje lastnega poslovanja.

Identifikacija neplačnikov s pomočjo bonitetne aplikacije

neplacniki-placilna-nedisciplina

Identifikacija neplačnikov se morda zdi zamuda in zapletena, a temi ni vedno tako. Napredna tehnologija je precej olajšala preverjanje poslovanja poslovnih partnerjev z namenom odkriti, ali omenjeni partnerji označeni za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Napredna tehnologija v obliki bonitetne aplikacije EBONITETE.SI (bonitete prijava v sistem) je bila zasnovana tako, da uporabnikom nudi hiter vpogled v vse poslovne informacije in dostop do podatkov, ki redno (nekateri vsak dan) ažurirajo.

Enostavno razloženo to pomeni, da lahko z uporabo bonitetne aplikacije prav podjetje ugotovi ali so njihovi poslovni partnerji neplačniki. Le s parimi kliki lahko dostopajo do podatkov, ki razkrivajo njihov plačilni indeks in s tem njihove plačilne navade.

V kolikor podjetje ugotovi, da je njihov poslovni partner finančno nezanesljiv gospodarski subjekt in z njim kljub temu vstopa v nov posel, mu lahko ponudi takšne plačilne pogoje, ki bodo služili temu, da se bo lahko v celoti izognil plačilni nedisciplini poslovnega partnerja (100% avansno plačilo).

Pomembno, da podjetja redno spremljajo plačilno disciplino svojih poslovnih partnerjev in se pravočasno odzovejo na morebitne zamude pri plačilih.

Sistematična identifikacija neplačnikov podjetjem omogoči, da preprečijo likvidnostne težave ter se izognejo morebitnim finančnim izgubam. Vsled tega je bistveno, da se podjetja zavedajo pomena prepoznavanja neplačnikov ter da se na ta pojavo primerno odzovejo.

Nenazadnje, pa se lahko podjetja odločijo, da s takšnim partnerjem ne želijo sodelovati in že v prvi fazi posla zavrnejo nadaljnje sodelovanje.

Priporočamo branje vsebin:

Kateri so ukrepi za ohranjanje lastne likvidnosti

Čeprav se obravnava neplačnikov lahko zdi zapletena in zamudna, je izjemno pomembna za uspešno poslovanje vsakega podjetja.

Z učinkovitim pristopom lahko podjetje v celoti prepreči likvidnostne težave, izboljša poslovne rezultate ter se izogne nepotrebnim tveganjem.

Sistematična obravnava neplačnikov je tako ključna za uspeh podjetja ter mora biti vključena v vsako poslovno strategijo, ki stremi k dolgoročnemu uspehu.

Poleg redne spremljave bonitete in bonitetnih ocen poslovnih partnerjev (monitoring partnerjev), lahko podjetje lastno likvidnost ohranja tudi z uporabo različnih finančnih storitev, ki jih opisujemo spodaj.

Preberite tudi:

Zavarovanje terjatev

Zavarovanje terjatev velja za priročno finančno storitev in hkrati rešitev za podjetje, da zavaruje svoje terjatve v primeru ko njegov kupec ne poplača svojih obveznosti ali vmes postane insolventen.

Odkup terjatev/prodaja terjatev

Odkup terjatev/prodaja terjatev je priročna (kratkoročna) oblika financiranja, ki se uporablja za obvladovanje tveganj neplačila in izboljšanje likvidnosti. Omogoča odkup nezapadlih terjatev v sorazmerno krajšem časovnem obdobju.

Faktoring

Faktoring predstavlja širšo in bolj dolgotrajno obliko financiranja, v kolikor ga primerjamo z odkupom terjatev. Omogoča odkup vseh terjatev do enega ali več kupcev in to na daljše časovno obdobje. Faktoring omogoča zagotavljanje likvidnosti in zmanjšanje kreditnega tveganja in postaja eno izmed najbolj priljubljenih načinov za financiranje poslovanja podjetij.

Sklepna misel

Vzroki za neplačevanje so lahko različni, pogosto so povezani s finančnimi težavami, nesporazumi, nepopolnimi podatki na računu, pa tudi namernim izogibanjem plačilu.

Potrebno se je zavedati, da se lahko prav vsako podjetje sreča z neplačniki

Kot smo omenili so vzroki lahko različni in pomembno je tudi razumevanje teh vzrokov, saj lahko pripomore pri oblikovanju strategij za upravljanje s strankami, ki ne plačujejo.

Podjetja, ki se pravočasno odzovejo na neplačnike, torej poskušajo razrešiti nastale težave, poslujejo bolj uspešno in praviloma nimajo večjih likvidnostnih težav.

1 – Finančno stanje podjetja na Borza znanja.net

2 – Faktoring na Kolektim.si

3 – BONITETE.SI na Večer.com

4 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

5 – Financiranje podjetij na Lip Radomlje.si