Kaj pomeni zavarovanje terjatev v podjetju?

Vas zanima ali ste izpostavljeni plačilni nedisciplini? Uporabite finančno storitev “zavarovanje terjatev v podjetju”, ki je pri faktorinških hišah praviloma del finančne storitve faktoring. V nadaljevanju si preberite več o tem, kaj pomeni zavarovanje terjatev in zakaj ga je smiselno uporabiti?

Zavarovanje terjatev v podjetju in zmanjšanje tveganja poslovanja z izbranim poslovnim partnerjem

zavarovanje-terjatev-v-podjetju

Če želimo predstaviti, kako zmanjšati tveganje poslovanja, je potrebno najprej razložiti, kaj zavarovanje terjatev sploh pomeni. Zavarovanje terjatev pomeni, da so terjatve zavarovane pred tveganjem neplačila.

Zavarovanje terjatev v podjetju je učinkovit način oziroma oblika na področju financiranja prodaje. To pomeni, da se podjetje (dobavitelj) zaščiti pred možnostjo neplačila tako domačih kot tudi tujih kupcev. Zavarovanje terjatev omogoča zmanjšanje tveganja poslovanja, zato bi si vsako podjetje moralo prizadevati, da bi zmanjšala delež neplačil in redno izvajala proces za upravljanje likvidnosti.

V kolikor se podjetja odločijo za zavarovanje terjatev, je potrebno določiti limit v soodvisnosti od bonitete izbranega kupca.

Priporočljivo branje:

Preverba bonitete še preden podjetje vstopi v nov posel

Prav preverba bonitete podjetja predstavlja neke vrste alternativo zavarovanju terjatev. Namreč prav vsaka faktorinška hiša preveri boniteto podjetja, za katerega namerava zavarovati terjatve. S tem presodi, ali je podjetje označeno kot finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Zavarovanje terjatev se npr. pri faktoriški hiši ureja le v sklopu storitve faktoringa. Nudijo pa tudi njegovo sorodno obliko, ki se imenuje odkup terjatev. Omenjeni obliki omogočata financiranje podjetij in možnost pridobitve svežih denarnih sredstev v sorazmerno kratkem času.

Več o odkupu terjatev smo pisali v članku Odkup terjatev z regresom: Hitro do svežih denarnih sredstev.

Preverba bonitete oziroma bonitetne ocene podjetja je ena izmed pomembnejših ukrepov za zmanjšanje tveganja poslovanja s posameznim poslovnim partnerjem. Omenjena storitev sicer ne more odstraniti tveganja, lahko jih pa omeji in zmanjša. 

Priporočljivo branje: 

Sklepna misel 

Zavarovanje terjatev v podjetju je priročna finančna rešitev, ki ščiti podjetja v primeru neplačila s strani poslovnih partnerjev, tudi v primeru njegove insolventnosti. Slednje velja predvsem za zavarovanje terjatev do tujih kupcev. Vsekakor pa ne gre zanemariti najbolj pomembnega koraka pred vstopom v nov posel, ki ga imenujemo “preverba bonitete poslovnega partnerja”.

Viri

1 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2 – Bonitete na SRRS

3 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com

4 – Bonitetne ocene Revijaiks.si